(archívum; lezárva: 2003. dec.)
Új: 2003 | 2004
(az alábbi linkek némelyike időközben „elavult”)

Fontosabb publikációim 1999-től
(kisebb cikkeket, tárcákat, glosszákat, naplójegyzeteket nem tüntettem fel)
(kronológia: alulról felfelé)

2002

VERS, versfordítás
PRÓZA
ESSZÉ, PUBLICISZTIKA, KRITIKA
Négy szonett. Árgus, 2002/nov-dec. LÁSD
Kupola; Közben. Műhely (Györ), 2002/6.
Hogy bárki megköszönje. Köszönöm c. antológia, Novella Kiadó, 2002.
szomorsopen; lebegés; ne kérdezze senki. Bárka, 2002/6.
Fortélyos. Egy hársfa emlékére c. magyar-olasz antológia, Sempre Bt., Veszprém, 2002.

Kettős akrosztichon. Parnasszus, 2002/ ősz

Az alpakka bonboniere titka. Eső, 2002/2.

Az egyetlen idő; Varázsgömb. In: Békesség-óhajtás. Antológia. Pécs, 2002.

Keresés – Ricerca (magy. eredeti és olasz ford.). A Költészet napja – La gionarta della poesia. Magyarországi Olasz Kultúrintézet – Noran. 2002.

Szúvakkal alvó. Parnasszus 2002/Tavasz

geometria. Eső. 2002. tavasz

Létra a ködben. zEtna webmagazin: itt
Argosz aranykora (regényrészlet) zEtna webmagazin itt
Csupán a forrás hiányzik fájdalmasan. (regényrészlet). Korunk, 2002/október
De nem, de elég, no igen. no hiszen, Orbis, 2002/??

Az álomszarvas. Magyar Szó (Újvidék), 2002. szept. 14.

Az örök Elektra. Szőrös Kö, 2002/3.

Egy szerdai napon. Lyukasóra, 2002/8.

Fele az egésznek. Holmi, 2002, 6.

Mélyen elmerülve. 2000 c. lap., 2002/márc.

Szembesülés. Várad, 2002/1.

Egy szerdai napon. Szabad Formák

Valóságpróza és látszatvalóság. Beszélő, 2002/dec. LÁSD
Egyetlen kötet három szögből. Magyar Napló, 2002/december (Penckófer János kötetéről)
Címkézett irodalom. Mozgó Világ, 2002/november
Illyés, Szűrös és az elcserélt sípok. tarasz.hu itt

Címszavak a Hiány-lexikonba. Forrás, 2002/júl.-aug.

Tedd le a lepkefogódat, Yonathán. Üzenet, 2002/nyár

Ami megmaradt - Együtt a szivárványszínben. terasz.hu itt

És akkor Tokajról még pár szót. terasz.hu itt

Hagyomány vagy klisé? Nyelvünk és kultúránk, 2001/2 [a lapszám 2002 júniusában jelent meg]

Újraközlő irodalom. Új Holnap, 2002/nyár.

A fölösleges kérdés. Új Holnap, 2002/nyár.

Páros befutó. terasz.hu itt

Az Ung Ungvárnál. Magyar Nemzet Héthatár c. melléklete, 2002. május 16.

Hagyomány vagy klisé? Árgus, 2002/2.

Egy manzardőr feljegyzései. Az 1999-es esztendő. Véletlen Balett, 2002/1.

Az én Magyar TOP10-em. TERASZ.HU Lásd

Istenhez hanyatló árnyékszáken - avagy Afrika bennünk van. Bárka, 2002/1 (Bagu László kötetéről)

Vodkalehelettől a Luca székéig. (Egy manzardőr feljegyzéseiből: a 2001. esztendő). Beszélő, 2002/január

Utas és holdvilág. TERASZ.HU Lásd (Szerb Antal könyvéről)

2001

VERS, versfordítás
PRÓZA
ESSZÉ, PUBLICISZTIKA, KRITIKA
 Lukkal a közepén. Parnasszus, 2001/nyár
 Keresés. Holmi, 2001. július.
  Adieu, monsieur Chopin. zEtna webmagazin, 2001. (Ugyanez Sava Babić szerb fordításában is)
Mobil. Parnasszus, 2001/ősz.
A vadonc.  Üzenet (Szabadka). 2001. tavasz.
A semmi cseppjei; Az utolsó híd. Filmnovella. In: Lecke. Kárpátaljai magyar elbeszélők a XX. századból. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2001.
Az álomszarvas.  Mozgó Világ, 2001/május.
Vigasztalanul. Ezredvég, 2001. márc.-ápr.
Szamosztrel (négykezes próza Slobodan Ilić-csel).zEtna webmagazin: http://www.zetna.org.yu
Az űr szele. zEtna webmagazin: http://www.zetna.org.yu
Visszhang. Szabad Formák c. digitális lap: http://www.edition.hu
A vadonc. zEtna webmagazin: http://www.zetna.org.yu
A sínek fölött. Lyukasóra.. 2001/2.
Vendéglő a dilis Palikához. UngBereg 2001.
Vendéglő a dilis Palikához.  2000 c. folyóirat, 2001/február
Egy semmivel ki nem tüntetett hely. Holmi, 2001/1.
 Maszkírozott kisesszék. TERASZ.HU (Balla Zsófia–Bodor Ádám könyvéről)
 Halálos csók. Irodalmi Jelenlét, 2001/november
Mégis, kinek a státusa? Beszélő, 2001. szept. Eredeti

A legnagyobb nyilvánosság előtt gyakorolt magány. Nyelvünk és Kultúránk, 2001/3.

Szolgálat és/vagy önkifejezés. A Hét (Bukarest), 2001. május 17.
A megkerülhetetlen tétel. Új Könyvpiac, 2001/április (Kabdebó Tamás kötetéről)
Bodolay Klára: Sokoldalú alkotói műhely Ungváron. Nyelvünk és Kultúránk, 2001/1.
 
Pánsíp. A családi laptól a digitális folyóiratig. - Az UngBereg Alapítvány díjazottja. Virtuális Nagynéni. Magyar Napló, 2001/ január-február-március
A generációváltás elmarad. Látó (Marosvásárhely), 2001/2.
Ki vagyok, honnan jövök? Új Könyvpiac, 2001/jan.-febr. (Barsy Kálmán kötetéről)

2000

VERS, versfordítás
PRÓZA, SZÍNMŰ
ESSZÉ, PUBLICISZTIKA, KRITIKA

Hűs homályban;Fordul a Föld; Késleltetés; Amikor felnyitom; Alanyi vers alkonyatban. In: Elek Tibor szerk: Magyar líra az ezredfordulón. Békés Megyei Könyvtár, Gyulai Várszínház, Tevan Kiadó, Békéscsaba, 2000.

Hűs homályban; Késleltetés; Fordul a Föld; Amikor felnyitom. Bárka, 2000/6.

A szó. In.:Grétsy László szerk.: A mi nyelvünk. Tinta Könyvkiadó, 2000, Bp.

Amire nincsen. Parnasszus, 2000/ősz.

A város. In: Pomogáts Béla szerk.: Psalmus Hungaricus. Százharminchárom magyar vers. Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, Kaposvár, 2000.

Alanyi vers alkonyatban; Messze a várostól. Bárka, 2000/3

Három másodpercem. Módszertani lapok. Magyar. 6. évf. 3. sz. 2000 .ápr.

Elömlik lassan, terebélyesen; Mert láthatóan már elég egy szikra; Hová már nem visz semmiféle séta. Új Holnap, 2000. március-április

Petőfi Sándor: Barguzini nagy erdőbe. Parnasszus, 2000/tavasz

Ungvár; Munkács. UngBereg 2000, Pánsíp-UngBereg, Ungvár-Budapest, 2000.

Az illetéktelen. A Magyar Dráma Napja a József Attila Színházban. 2000. szeptember 21. (Színmű)
Mézeskönyv.   Mozgó Világ, 2000/december.
A történet vége. Mozgó Világ, 2000/február.
A tizedik. Szombat, 2000/január.
Felzárkózás vagy végleges leszakadás? In: Schengen. Magyar-magyar kapcsolatok az úniós vízumkényszer árnyékában. Kisebbségkutatás Könyvek. Lucidus Kiadó, Budapest., 2000
Vízjel a Tisza mellől. Új Könyvpiac, 2000/október. (Ferenczy Tihamér kötetéről)
„Ahhoz képest” irodalom. A Hét (Bukarest). 2000. október 12.
Töredék hazácska. Új Könyvpiac, 2000. X. évfolyam, június-júlis. (Eredeti címen: Ahogy lehet)
Ki marad le a luxushajóról avagy van-e nemzetstratégiánk? In: „Honnan jövünk? Kik vagyunk? Hová Megyünk?” Ezredvégi kérdések a tiszatájban. Tiszatáj Könyvek.Tiszatáj Alapítvány, Szeged, 2000
Hátrányból előnyt. Nyelvünk és Kultúránk, 2000. ápr.-jún.; 110. sz.
Hivatásos magyarok. A Hét (Bukarest), 2000. júl 27.
Hivatásos magyarok.  Mozgó Világ, 2000/júl.
Ki marad le a luxushajóról avagy van-e nemzetstratégiánk? Tiszatáj, 2000/jún.
Szereptudat és szereptévesztés a kárpátaljai magyar irodalomban. Pannon Tükör, 2000/2.
Kisebbségi áramszünet a schengeni fal tövében avagy a kárpátaljai magyarság létesélyei az ezredforduló küszöbén. Magyar Szó (Újvidék): 2000, ápr. 13., 14., 15., 16. és továbbiak.
Ungvári levelek, 1997. Tisztás, 2000/február, II. évf. 1. szám. (Eredetileg: Egy manzardőr feljegyzéseiből, 1997; részletek)
Kisebbségi áramszünet a schengeni fal tövében avagy a kárpátaljai magyarság létesélyei az ezredforduló küszöbén. Erdélyi Magyarság, XI évf. 2000/jan-febr-márc (41 szám.).
Hagyomány-e a provincializmus. In: UngBereg 2000, Pánsíp-UngBereg, Ungvár-Budapest, 2000.

1999

VERS, versfordítás
PRÓZA, SZÍNMŰ
ESSZÉ, PUBLICISZTIKA, KRITIKA
Poklok hívnak; Áthatás; Elég egy szikra. TiszaviráGömörország, 1999/tél, Különszám
Próféták nyomában; Keresztúton. Parnasszus, 1999/Tél
Egy ember az idők örökéből; Ezredvégi éjszaka. Bárka, 1999/3
Párás hajnalon; Könnyű őszi látszat. Palócföld, 1999/1
Új kanosszák (Fortélyos, Vezérlő, Fölényes, Szomjas). Pannon Tükör, 1999/2, március-április
Összezárult idő. In.: Magyar szárnyvonalak. Határon túli prózaírók antológiája. Present Könyv- és lapkiadó, Bp., 1999
A dosszié. Pannon Tükör, 1999/1. január-február
Deja vu. In: Ungarn von Montag bis Freitag, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1999
Die Unsichbaren <Láthatatlanok>; Hinter dem Licht hervor <A fény mögül>. In.: Das Buch der Ränder. Die Unsichbaren – Ungarische Prosa jenseits der Staatsgrenzen. Weiser Verlag, Klagenfurt-Wien-Ljubljana-Sarajevo, 1999
Azok a prések, istenem. Lyukasóra, 1999. augusztus
Egészen a tengerig. Lyukasóra, 1999/április
Ungvári jegyzetek, 1998. (Részletek) TiszaviráGömörország, 1999/tél, Különszám.
Az utolsó híd. Híd (Újvidék), 1999/december.
Az utolsó híd. Korunk (Kolozsvár), 1999/11.
Hagyomány-e a provincializmus? Új Horizont, 1999/okt.-nov.-dec.
Kisebbségi áramszünet a schengeni fal tövében.  Magyar Napló, 1999. szeptember.
Négy kísérlet a megújulásra. Forrás, 1999/6.
Kisebbségi áramszünet a schengeni fal tövében. In:  Füzesi–Berniczky–Balla: Reggel madár, délben kötél. Pánsíp-UngBereg, Ungvár-Budapest, 1999.
A kárpátaljai magyar irodalom kritikai fogadtatása. In: Van-e magyar irodalomkritika? – Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, Kaposvár, 1999.
Méltatlan alternatívák – súlyos leltárhiány. Korunk (Kolozsvár), 1999/2