hozzászól
í r á s a i m

A megkongatott nemzetstratégia

Megjelent (lásd): Népszabadság, 2003. júl. 29

A volt magyar miniszterelnök bő három hét alatt kétszer is megfordult Kárpátalján. Még ha csak megfordult volna. Ám természetesen beszédeket is mondott, nem is akármilyeneket.

Június 21-én Akliban (kis ugocsai falu) vett részt a helybéli református templom új harangjának az avatásán. „A magyar ember sajátja, hogy harangszó nélkül nem akar templomot. Tudjuk: amint a gyáva, úgy a néma népnek sincs hazája. A harangozás, a törvényalkotás, a diplomácia, az építkezés mind az egységes magyar nemzetstratégia részei, mely (sic!) egyszerre kívánja lelkileg és fizikailag felemelni a magyarságot” – fogalmazott ünnepi beszédében az eseményt jelenlétével megtisztelő magas vendég. (Forrás: Kárpátalja c. lap, június 27.) Élcelődő értelmezés: 1) miközben a magyar ember akarja a templomot, aközben zúgnia kell a harangnak („harangszó nélkül nem akar”); 2) a ruszinok, palesztinok, kurdok, cigányok, baszkok stb. vagy gyávák vagy némák – vagy is-is; 3) és itt már nem is kell élcelődni, mert ez a szó szerinti értelem: a harangozás a nemzetstratégia része.

Ennél is sokkal fontosabb megállapításokat tett a magyar jobboldal vezére 22 nappal kés6őbb, a Tiszaújlakon tartott Turul-ünnepségen: „Az önök anyaországhoz való kapcsolódásának törvényi garanciáját a magyar parlament kitörölte a törvényből. Új szelek fújnak manapság odahaza: arról beszélnek nekünk, hogy tanuljunk meg kicsinek lenni”. (Élcek kicsiségről és nagyságról mellőzve.) Illetve: „Sose felejtsék el, hogy anyaország mindig van, anyaország még a szocializmus idején is volt. Az igaz, hogy az anyaország nem mindig esik egybe a kormánnyal.” (Forrás: MTI, július 13.)

Élcelődő megjegyzés: Orbán Viktor az egybe nem esések nagy szakértője. Kormányra kerülésekor, megállapította, hogy a nemzet nem esik egybe az országgal. Bingó. Most azt, hogy az ország nem (mindig!) esik egybe a kormánnyal. Újabb bingó. Egyben célzás: bezzeg előfordul, amikor egybeesik! Logikus folytatás: a kormány nem (mindig!) esik egybe a miniszterelnökkel, csak egészen különleges esetekben, mint például… (és újabb bezzeg, esetleg bingó is). Ez az általam továbbgöngyölt gondolatmenet kísértetiesen hasonlít egy másik következtetési sorozatra, bár ott fordított volt a sorrend. Itt most így áll össze a haladvány: nemzet > ország > kormány > vezér. A történelmi példában pedig így volt: vezér > párt > nép. Valahogy így hangzott: Govorim Lenyin – podrazumivájem Pártyija. Govorim Pártyija – podrozumivájem Národ! (Akik a szocializmus idején is létező anyaországban tanultakat könnyelműen elfelejtették volna, azoknak: Azt mondjuk, Lenin – úgy értjük: a Párt. Azt mondjuk: a Párt – úgy értjük: a Nép.)

És még egy idézet, ezúttal a Turul-ünnepségről beszámoló Kárpáti Igaz Szó július 15-i számából: „A volt magyar kormányfő a ma legfőbb feladatának a Kárpát-medencei magyarság lelki egységének megteremtését nevezte. Hogy ne legyünk könnyen megoszthatóak, egymás ellen kijátszhatóak. Rákócziról szólva emlékeztetett a hit fontosságára: Isten nélkül a haza csak gazdasági vállalkozás, a szabadság pedig túlhajszolt élvezet. Istennel a haza közösség, a szabadság pedig teremtő erő – mondotta Orbán Viktor”. Egyáltalán nem élcelődő értelmezés: ateisták nem építhetik a hazát. Így képzeli el Orbán Viktor a magyarság lelki egységének megteremtését.

A Tiszaújlakon elmondottak emelkedettségéből semmit, legfeljebb Rákóczira-irányultságából von le kevéskét az, ami pontosan három héttel korábban, Szerencsen, egy református presbiteri találkozón hangzott el: „Akik gondviselés nélkül akarnak tenni a hazáért és a szabadságért, azok bálványokat fognak építeni. Szilárd erkölcsi értékek nélkül a haza csak gazdasági vállalkozás, a szabadság pedig túlhajszolt élvezet. Istennel azonban a haza közösség, a szabadság pedig teremtő erő” - mondta Orbán Viktor. (MTI, június 22.)

A gondolat nyilvánvalóan oly szerencsés volt Szerencsen, hogy érdemesnek látszott újrahasznosítani Kárpátalján. Mint a nemzetstratégia részét, talán ideje lenne meg is kongatni.


Múzsák és mázsák

Oldalam a Kárpáti Igaz Szó HOLNAP c. mellékletében


Peremlét

Egy készülő interjú - folytatásokban.

I. rész | II. rész | III. rész | IV. rész


balla.biz - pr cikk megjelenés ára