Pillangószív VERSENYOLDAL | Pillangószív JÁTÉK | pillangószív-tér | pillangószív-sp | pillangószív | pillangószív-nol | pillangószív-free | pillangószív-idő | kárpáty pillangószív

2.

A  2001/2. szám tartalma

I/2

PENNA   

Anna Ahmatova versei

A Hamletet olvasva
(“Rézcsatos szíjával a férjem...”)

(“Kis felhő szürkéllett az ég-magasban...”)
(“Gyászcsipkés csuklómat megragadta...”)
Dalocska
Jóslat
Újévi ballada

Perre Bezuhov verse

A szabadkőműves páholyban

Grecsó Krisztián versei

Szent Péter beszél (nagymonológ)
Szent Péter félrebeszél (kisjótanácsok)
Szent Péter félrebeszél (szomorúének)

Bagu László versei

a játék
hatodik való
impala

részecske
Lengyel Tamás versei
betű Tanger
Robin Hood-e kínos
Balla D. Károly versei lengyelül

Apollo
Picasso: Aktor

Zalán Tibor versei

Első szünet
Platinagerinc

Vass Tibor verse

Önéletrajzi ichletések

Gregor Samsa verse

A bogárból kinéz

Berniczky Éva novellája

A porzó konzul

Kovács Imre Attila poémája

Versek a kazánházból
   tompa kazán, baromi vasfazék
   gyűjts gyenge rőzsét fészeknyi rakásra
   kilencvenhárom telén
   Arannál laktunk
   volt egy lapos tetejű

Szitányi György novellája

Kék hétfő

Alla Bilo-Rak versei

Keresem magamat 
Az én Főnixem 
Végzetem

Vári Fábián László versei lengyelül

Przy grobie Gyuli Illyésa 
Kiedy dziecko...
 
Reasumując
STÚDIUM

Csernicskó István (tanulmány): Stigmatizáló nyelvművelés?

Földvári Sándor (kritika): Egy hozzáférhető kézikönyv

Elek Tibor (tanulmány): Az időlegesen megtalált forma variációi

pillangószív pillangószív pillangószív pillangószív pillangószív pillangószív pillangószív pillangószív